Ne Hazırlıyor? Derya Önder (Utku ÖZMAKAS)

Modern Düşünce dizisinden bu ay sonunda çıkması planlanan bir kitabı hazırlıyoruz. Kitap, Yeni Kültürel Çalışmalar / Kuramsal Serüvenler başlığını taşıyor. Gary Hall ve Clare Birchall’ın derlediği kitabı, Onur Kartal İngilizceden çevirdi. Kitap, yeni kuramsal serüvenler, yeni kuramcılar, yeni dönüşümler ve yeni serüvenler ana başlıkları altında yaşadığımız yüzyılın kuramla ilişkisine farklı açılardan bir bakış getiriyor. Bunu yaparken de nispeten yeni bir çalışma alanı ya da disiplin olarak görülen “Kültürel Çalışmalar” alanına katkıda bulunmayı hedefliyor. Yapısöküm, Post-Marksizm, Etik ve Alman Medya Kuramı üzerinden genel çerçeveyi çizerken, Deleuze, Agamben, Badiou ve Žižek’in felsefeleriyle kültürel çalışmalar arasında her biri farklı akademisyenler tarafından ele alınmış makalelerle bağlantı kuruyor. Yeni dönüşümleri anti-kapitalizm, ulusaşırılık ve yeni medya üzerinden ele alırken, Rem Koolhaas’ın Kent Projesi, post-insan bilimleri, aşırılık ve sır konularıyla da kuramsal serüveni günümüze kadar yaklaştırıyor. Bu anlamda yeniden düşünmeye ve değerlendirmeler yapmaya yol açacak, kültürel çalışmalar alanına katkıda bulunacak bir kitap olduğunu düşünüyoruz.

0 yorum:

Yorum Gönder