Koç Üniversitesi Yayınları’ndan Üç Yeni Kitap

Bilimsel yayınlarıyla bilgi üretimine katkıda bulunmayı amaç edinen Koç Üniversitesi Yayınları, tüm akademik disiplinlerde yabancı dillerden Türkçeye çeviri kitapların yanı sıra Türkçe ve İngilizce yazılmış özgün kitapları da yayımlıyor. Bu bağlamda, Koç Üniversitesi Yayınları tarafından yayımlanan bu üç yeni kitap, alanlarına önemli katkılarda bulunuyor. Kültürel psikoloji alanında, sosyal psikolojinin kurucularından Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın yazdığı Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi: Kültürel Psikoloji kitabı insan psikolojisi ve sosyal gelişimi ele alarak, kültürün kişisel gelişime etkisini bağlamsal-gelişimsel-işlevsel bir yaklaşımla inceliyor. Melike Sayıl ve Bilge Yağmurlu tarafından derlenen Ana Babalık: Kuram ve Araştırma yirmi iki araştırmacının katkı yaptığı on dört bölümden oluşuyor. Kitapta, her bölüm, ana babalığa dair farklı konuyu inceleyerek o alandaki çeşitli bakış açılarını veriyor, yeni araştırma sorularına zemin oluşturacak tartışma ve analizler içeriyor. Nina Ergin’in hazırladığı Anadolu Medeniyetlerinde Hamam Kültürü: Mimari, Tarih ve İmgelem isimli kitap ise Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen sempozyumdan derlendi. Kitapta Selçuklu, Osmanlı, Safevi ve Babüri hamamlarının mimarisinin ve kültürel bağlamının dönüşümü; Batı’daki Türk hamamları ve ressamların gözünden hamamlar gibi konular inceleniyor.

Benlik, Aile Ve İnsan Gelişimi
Yazar: Çiğdem Kağıtçıbaşı
Koç Üniversitesi Yayınları

Ana Babalık
Derleyenler: Melike Sayıl Ve Bilge Yağmurlu
Koç Üniversitesi Yayınları

Anadolu Medeniyetlerinde Hamam Kültürü
Derleyen: Nina Ergin
Koç Üniversitesi Yayınları

0 yorum:

Yorum Gönder