Mülkiye Öğrencileri Anayasal Sitemi Tartışıyor

1980’li yıllardan itibaren YÖK düzenin kurumsallaşmaya başlamasıyla birlikte, ülkemizde bulunan yükseköğretim kurumlarının toplumsal ve siyasal yaşam üzerindeki etkisi tamamıyla ortadan kalktı. Her şeye rağmen toplumsal olandan yana tavır göstermeye çalışan “şövalye” ruhlu akademisyenleri bir kenara ayıracak olursak eğer, günümüzde sayıları 170’e yaklaşan yükseköğretim kurumlarının toplumsal hayatımızın yeniden üretimine ilişkin katkıları yok denecek kadar az. Toplumu yakından ilgilendiren pek çok konu, akademik alandan tarafından yeterince beslenemediği için, kısır siyasal saflaşmaların vasatına teslim olmak zorunda kalıyor.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) öğretim üyeleri ve öğrencilerinin gönüllü katılımıyla düzenlenen “Anayasa” teması çerçevesindeki seminerlerden derlenen “Mülkiye Öğrencileri Anayasal Sitemi Tartışıyor” başlıklı kitap, içeriğinden bağımsız olarak, “güncel sorunlara akademik ilgisizlik” olgusunu sarsmak bakımından oldukça önemli bir çaba. Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa Hukuku Kürsüsü Başkanı Murat Sevinç gözetiminde sürdürülen seminerler, Anayasa Yapım Süreci ve Temel Haklar üzerine odaklanıyor. Alev Özkazanç’ın “Kadın Hakları”, Evren Özer’in “İnsan Hakları”, Hasan Saim Vural’ın “Laiklik”, Dinçer Demirkent’in “Üniversiteler”, Mesut Gülmez’in “Sosyal Haklar” ve Kerem Altıparmak’ın “Uluslararası Sözleşmeler” konularındaki katkılarıyla zenginleşen kitap, 1961 ve 1982 yıllarındaki anayasa tartışmaları için SBF tarafından hazırlanmış “Gerekçeli Anayasa Önerileri”ni içeriyor.


MÜLKİYE ÖĞRENCİLERİ ANAYASAL SİTEMİ TARTIŞIYOR 
Yayına Hazırlayan: Murat SEVİNÇ 
Yayınevi: Mülkiyeliler Birliği Yayınları 

0 yorum:

Yorum Gönder