Yine Yasak! (Utku ÖZMAKAS)

Tarihi boyunca yasaklara ve sansüre “fazlasıyla” alışık olan yayın hayatımız için şaşırtıcı olmayan bir haber emniyet cephesinden geldi. Habertürk'ten Cemal Doğan’ın haberine göre emniyet, altmış yedi (67) kitap ile on altı (16) dergi, bildiri, afiş ve gazete için yeniden yasak istedi.

Emniyet daha önceden yasaklanan dört yüz elli üç (453) kitabın altmış yedisi (67) için yeniden yasak istedi. Savcı Kürşat Kayral, Sıkıyönetim Mahkemeleri, DGM ve CMK’nin 250. maddesiyle görevli mahkemelerce yasaklanan yayınlarla ilgili listeyi ise gereğinin takdiri için Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesiyle görevli Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’ne iletti.

Emniyetin gönderdiği listede bulunan dört yüz elli üç (453) kitap ile altı yüz kırk beş (645) gazete, dergi, broşür ve pankarttan 5 Ocak 2013’e tarihine kadar yeniden yasaklama kararı alınmayan yayınların tamamı üzerindeki yasak kararları kalkacak.

0 yorum:

Yorum Gönder