Ne Hazırlıyor? Bilge Sancı (Utku ÖZMAKAS)

Kentsel dönüşüm ya da yeniden yapılandırma, bir süredir en önemli toplumsal meselelerden biri haline geldi. Özellikle son yıllarda İstanbul’daki dönüşüm, yeni soylulaştırma projeleri, konut sektörünün şişmesi gibi gündemlerle, şehir planlaması meselesi yalnızca pratik sonuçlarıyla değil, toplumsal hafızaya ve şekillenmeye etkisi ile konuşulur oldu. Bu güncel konuya, Paris-Haussmann örneğinde olduğu gibi şehir planlaması ile ekonomik, politik ve toplumsal yapılanma arasında sıkı ilişkiye, Murat Gül’ün Şubat ayında yayınlayacağımız Modern İstanbul’un Doğuşu: Bir Kentin Dönüşümü ve Modernizasyonu isimli çalışmasıyla katkı yapmak istedik. Gül, İstanbul’un gelişimi ile Türkiye’nin politik-toplumsal tarihinin ilişkisini oldukça net bir şekilde sergilerken, sorunun köklerini 80’lerden başlatan ya da yalnızca Menderes dönemine kadar uzatan yaklaşımların aksine Cumhuriyet döneminin en başından itibaren İstanbul’un planlanmasına ilişkin alınan kararları, projeleri ve İstanbul’un Haussmann’larını inceliyor. Bu çalışma ile başlayacağımız “KentSel” dizisine konuyu Marksizm, sol ve toplumsal çalışmaların gündemine sokmakta önemli bir rol oynayan Henry Lefebvre’nin Kentsel Devrim (La Révolution Urbaine) isimli kitabıyla devam edeceğiz.

0 yorum:

Yorum Gönder