Gelmekte Olan Ortaklık

Türkiye’de “Kutsal İnsan” kitabıyla tanınan İtalyan siyaset düşünürü Giorgio Agamben’in, “Kutsal İnsan” öncesinde 1990 yılında kaleme aldığı Gelmekte olan Ortaklık (Coming Community) nihayet Türkçe’ye çevrildi. Tienanmen Olayları’nın hemen ertesinde kaleme alınan bu kitapta Agamben, kendi siyasal düşüncesinin sosyal ve politik görünümlerini tanımlıyor. Agamben’in bu kitabında yer alan ve herhangi bir ortak varoluşa/kimliğe ait olmaksızın toplumsal birlikler oluşturulmasını öneren “herhangi tekillik” (whatever singularity) kavramsallaştırması, o dönemde Avrupa’da sürdürülen yurttaşlık tartışmalarına keskin bir müdahale olduğu gibi, Negri ve Hardt’ın “çokluk” tanımının öncelemesi bakımından da bir hayli önem arz ediyor.
Gelmekte Olan Ortaklık
Yazar: Giorgio Agamben
Yayınevi: Monokl Yayınevi

0 yorum:

Yorum Gönder