Yeni Kültürel Çalışmalar: Kuramsal Serüvenler

Arkadaşımız Onur KARTAL tarafından çevirisi yapılan “Yeni Kültürel Çalışmalar: Kuramsal Serüvenler”, yeni kuramsal serüvenler, yeni kuramcılar, yeni dönüşümler ve yeni serüvenler ana başlıkları altında yaşadığımız yüzyılın kuramla olan ilişkisine farklı açılardan bir bakış getiriyor. Kültürel çalışmalar alanında, “kuram”ın geçmişe, bugüne ve geleceğe dair rolünü belirlemeye çalışırken yeni yönler ve çalışma alanlarını keşfe çıkıyor. Yapısöküm, Post-Marksizm, Etik ve Alman Medya Kuramı üzerinden genel çerçeveyi çizerken, Deleuze, Agamben, Badiou ve Zizek’in felsefeleriyle kültürel çalışmalar arasında her biri farklı akademisyenler tarafından ele alınmış makalelerle bağlantı kuruyor.

Yeni Kültürel Çalışmalar: Kuramsal Serüvenler
Derleyenler: Gary Hall Ve Clare Birchall
Yayınevi: Say Yayıncılık 

0 yorum:

Yorum Gönder