Ne Çeviriyor? Yiğit Yavuz (Utku ÖZMAKAS)

Şu anda İletişim Yayınları için Vladimir Nabokov’un “Pale Fire” (“Solgun Ateş”) adlı romanını çeviriyorum. Zor okunan, zor çevrilen bir eser. Ülkemiz edebiyatına en önemli yansıması, Oğuz Atay’ın “Tutunamayanlar” romanıdır bilindiği gibi. Atay’ın bu romandaki biçimi alıp, “Tutunamayanlar”da aynen kullanması, tartışma konusu olagelmiştir. Öte yandan, Yaşar Günenç’in yaptığı ve 1994’te Yaba Yayınları’ndan çıkmış bir çevirisi var “Solgun Ateş”in. İyi niyetli bir çabanın eseri olan, fakat o günün imkânlarıyla hayli yetersiz kaldığı söylenebilecek bu çevirinin, sıfırdan, bir kez daha yapılması gerekiyordu. Bu yeni çevirinin ülkemiz açısından çok gecikmiş olduğu da gerçek. Bilhassa Batı dünyasındaki ve Rusya’daki okurlar ve edebiyat uzmanları, yıllar yılı sözcük sözcük, cümle cümle inceleyip adeta didik didik ettiler “Solgun Ateş”i. Bu tartışmalar ve çözümlemeler, artık internet çağının sunduğu yeni olanaklar sayesinde elimizin altında. Söz konusu olanaklardan mümkün olduğunca faydalanarak, edebiyat âşıklarının sabırsızlıkla beklediği Nabokov’un bu çok önemli eserini dilimize kazandırmanın gayreti içindeyim.

0 yorum:

Yorum Gönder