Queer Tahayyül

Normalin ve elbette anormalin dışında, kimliksizlik mümkün müdür? Queer Kuramı’nı sürekli anormal, öteki, normali işgal ve tehdit edene yönelik bir kuram olarak okumamanın olanaklarının araştırıldığı çalışma, Françoise Travelet, Guy Hocquenghem, Mario Mieli, David M. Halperin, Laurent Berlant, Judith Butler ve Foucault gibi düşünürlerin çeviri metinlerine de yer vererek kapsamlı bir literatür çalışması sunuyor. Önemli olanın dışarıda kalanın, yalnız bırakılanın, “marjinal olanın” bir şekilde tekrar içeriye alınması, kucaklanması, merkeze kabulü değil, bu mekanizmaları sorgulayarak bizzat “merkezin darmaduman edilmesi” olduğunu savunuyor yazarlar. Bu mekanizmaları açık edecek olan temel ayakların ele alındığı makalelerde, queer kuramın sınıf, etnisite, milliyetçilik, sakatlık, mültecilik gibi özgün bağlamlarda nasıl kavramsallaştırıldığına dair de fikir sahibi oluyoruz.

Queer Tahayyül
Özlem Güçlü, Sibel Yardımcı
Sel Yayıncılık

0 yorum:

Yorum Gönder