Feminist Öznelerin Kuruluşu


İlkay Özküralpli’nin çevirisiyle tanıştığımız Feminist Öznenin Kuruluşu, Kathi Weeks’in Türkçe’ye çevrilen ilk kitap çalışması. Duke Üniversitesi Kadın Araştırmaları Programı’nda çalışan Weeks, kitabında modernite ve post-modernite eleştirisini, söz konusu alanların halihazırda kendi içlerinde birbirine zıt fikirlerle beslenen heterojen alanlar olduğu kabulünden yola çıkarak bu düşünce akımlarının özne tarifleri üzerine eğiliyor. Bunu yaparken modernizmin tekleştirici, post-modernizmin ise bireyci, yalnızlaştırıcı özne kavramsallaştırmaları ötesine incelikle geçerek, alternatif bir feminist özne tarifinin ihtimali üzerine düşünüyor. Kadın emeği üzerinde temellenen bu özne, kadın emeğinin maddiliği, çokluğu ve kolektifliğine referans veriyor.

Feminist Öznelerin Kuruluşu
Kathi Weeks
Çev. İlkay Özküralpli
Otonom Yayınevi

0 yorum:

Yorum Gönder