Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet (1928-2013)

Ders kitaplarının seksen beş yıllık tarihinin toplumsal cinsiyet rolleri açısından incelendiği bu çalışma, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Firdevs Gümüşoğlu’nun uzun yıllardır toplumsal cinsiyet üzerine yaptığı çalışmaların bir ürünü. İleri giden zamanda geri düştüğümüz toplumsal cinsiyet ilişkilerini pür-i pak göstermekte pek başarılı olan çalışma, bir zamanlar evde ütü, yemek gibi ev işlerini yapan baba ve bilimle uğraşan anne gibi, şu anda bile kavramakta zorlandığımız örneklerin de ötesi olduğunu gösteriyor. Gümüşoğlu, bunu yaparken sözcükleri, resimleri ve metinleri esas alarak yaklaşık iki bin eseri taramış. Gümüşoğlu çok partili döneme kadar, nispeten daha eşitlikçi, sade ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığın mevcut olduğu metinlerin, sözcüklerin ve resimlerin yer aldığı ders kitaplarından, çok partili dönem sonrasında daha ezberci, muhafazakâr, pozitif ayrımcılığı gözetmeyen, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine atıfta bulunan kitaplara geçişin olduğunu söylüyor.

Ders Kitaplarında Toplumsal Cinsiyet (1928-2013)
Firdevs Gümüşoğlu
Kaynak Yayınları

0 yorum:

Yorum Gönder