Haluk Gerger Üçlemesi

Haluk Gerger’in birbirini bütünleyen üç güncel kitabı Yordam Kitap tarafından yayınlandı. Son Arap isyanlarına ve tüm sıcaklığını koruyan Suriye krizine ilişkin analizlerle genişletilip güncelleştirilen kitapların odak noktasını dünü ve bugünüyle Ortadoğu ve emperyalizm oluşturuyor.

ABD, Ortadoğu, Türkiye: Zengin bir arşiv çalışmasının ışığında oluşturulan "ABD, Ortadoğu, Türkiye" kitabı, Osmanlı sonrasından günümüze modern Ortadoğu tarihinin çok boyutlu, alternatif bir tarihini sunarken ABD’nin ve Türkiye’nin bölgeye yönelik politikaları ve uygulamalarını da ayrıntılarıyla ele alıyor.

Türk Dış Politikasının Ekonomi Politiği: “Soğuk Savaş”tan “Yeni Dünya Düzeni”ne: Kitapta Türk dış politikasının Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne ortak zemini ve özü saptanırken AKP’nin dış politika anlayışı da Suriye’ye yönelik saldırganlığa uzanan seyri içinde analiz ediliyor. Özellikle Menderes-Özal-Erdoğan çizgisinin ortaklıkları sergilenirken, Davutoğlu’nun “stratejik derinlik” olarak parlatılan “açılımının” nasıl bir stratejik bataklıkta noktalanabileceği gösteriliyor.

Kan Tadı: Belgelerle ABD’nin Kara Tarihi: Kitap dünya jandarması ABD’yi konu alıyor. ABD’nin suç tarihini sergilerken, ABD’nin günümüzdeki saldırganlığının temellerine, kaynaklarına da iniyor.


Yazar: Haluk GERGER
Yayınevi: Yordam Kitap

0 yorum:

Yorum Gönder