Cinsellik, Şiddet ve Hukuk: Feminist Yazılar

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Alev Özkazanç bu ilk “feminist” kitabında 2009 yılından itibaren cinsellik, şiddet ve hukuk konusunda yazmış olduğu yazıları bir araya getirerek okurun ilgisine sunuyor. Yazar, ele aldığı konuları, bu konular üzerinde uzmanlaşmış bir akademisyen olarak değil, daha çok belirli bir politik kaygıyla hareket eden bir feminist olarak çözümlüyor. Bu çerçevede, hâkim bazı feminist söylemleri ve tavırları içkin bir eleştiriye davet eden yazar, kitabında asıl olarak cinsel şiddet ve hukuk ilişkisine dair öz-eleştirel bir politik perspektif geliştirilmeye çalışıyor.

Cinsellik, Şiddet ve Hukuk: Feminist Yazılar
Yazar: Alev ÖZKAZANÇ
Yayınevi: Dipnot Yayınevi

0 yorum:

Yorum Gönder