Feminist Tarihin Peşinde

Feminist Tarihin Peşinde Joan W. Scott'un son yirmi beş yıl içinde toplumsal cinsiyet, feminist tarih yazımı, farklılık ve deneyim gibi konular bağlamında tartıştığı kavramları ve kuramları içeren bazı önemli makalelerinden oluşuyor. Yazar, kuramla siyaset arasındaki gerilimli fakat üretken ilişkiyi ustalıkla irdelerken, bu ilişkinin kendi hayatındaki yansımalarını da samimi bir dille paylaşıyor. Judith Butler'ın "zekâsı ve tutkusuyla zamanımızın en etkileyici feminist tarihçisi" olarak tasvir ettiği Joan W. Scott, Feminist Tarihin Peşinde'de kendi deneyimiyle "kurtarılmış bir gelecek için sabit bir plan" sunmak yerine eleştirel düşüncenin özgürleştirici gücünün altını çiziyor.

Feminist Tarihin Peşinde
Yazar: Joan W. Scott
Yayınevi: BGST Yayınları

0 yorum:

Yorum Gönder