Ne Hazırlıyor? Erkan Uzun (Utku ÖZMAKAS)

Her ne kadar “pharmakon” resmî olarak 2012’nin sonunda kurulmuş yeni bir yayınevi olsa da, arkasında yirmi yıla yaklaşan bir deneyim var. Arkasındaki kadronun 1994 yılında Ark Yayınevi ile başlayan ve 2007’nin sonunda Bilim ve Sanat Yayınları’nın kapanmasına kadar süren etkin bir yayıncılık geçmişi var. Ardından kısa bir Ayraç Yayınevi (2008-2010) macerasını da unutmamak gerekir. Bu kadronun ilk kez 2002 yılında yayımlanan ve nitelikli bir çalışma olan “Felsefe Sözlüğü”nün hazırlanıp yayımlanmasında büyük emeği geçtiğini de eklemeliyiz.

2012’de yayımlanan ve iyi bir giriş kitabı olan Kurtuluş Dinçer’in “Kısaca Felsefe”siyle yayın hayatına başlayan “pharmakon”un ikinci kitabı Aristoteles’in “Poietika”sı oldu. Bu kitabı Nazile Kalaycı, Eski Yunanca aslından yetkin bir biçimde Türkçeye kazandırdı. Üçüncü kitabımız, Martin Heidegger’in iki önemli metnini Necati Aça’nın çevirisiyle bir araya getirecek: “Teknik ve Dönüş/Özdeşlik ve Ayrım”. Yine, Aça’nın Türkçesiyle yayımlayacağımız Werner Sombart’ın “Aşk, Lüks ve Kapitalizm: Modern Dünyanın Savurganlığın Ruhundan Doğması Üzerine” adlı kitabı dördüncü kitabımız olacak. Beşinci kitabımız Kierkegaard’ın “Korku ve Titreme”si; kitabın çevirmeni N. Ekrem Düzen, uzun yıllardır bu kitabın daha iyi bir çeviriyle okura ulaşması için çabalıyor. Altıncı kitabımız Durkheim’ın “Sosyoloji ve Felsefe” başlıklı çalışması olacak; bu kitabı yukarıda sözünü ettiğim “kadro”nun ayrılmaz bir parçası olan Ümit Hüsrev Yolsal çeviriyor. Bunların dışında, Kant’ın politik metinlerini bir araya getiren bir derleme-çeviri üstünde de çalışıyoruz. Ayrıca daha önce yayımlanmamış ya da çevirileri iyi olmayan kimi felsefe klasikleri üzerinde de çalışmalarımız sürüyor.

Görüldüğü üzere, “pharmakon” ağırlıklı olarak felsefe kitapları yayımlayacak olan bir yayınevi olarak tasarlandı. Bu tasarıyı taçlandırmak üzere yılsonunda “felsefe terim sözlükleri dizisi”nin ilk kitabı olan “Felsefe Terimleri Sözlüğü”nü çıkartacağız.

0 yorum:

Yorum Gönder