Devrimin Yorumu: Fransız Devrimi’ne Üç Yaklaşım Biçimi

Fransa'daki Annales dergisi etrafında toplanan tarihçiler arasında yer alan François Furet'nin yapıtları, ülkesinde çok canlı tartışmalara neden oldu. Furet, sorunsal tarih yaklaşımının en iyi çözümleyici ve kuramcılarından sayılıyor. Furet'nin kavramsal tarih de dediği bu yaklaşımın en büyük özelliği, tarihçinin olaylarla çağdaş olan bilinçlerden uzaklaşıp, üzerinde çalıştığı döneme özgü söylemlerin yineleyicisi olmaktan kurtulma çabasıdır...

Devrimin Yorumu: Fransız Devrimi’ne Üç Yaklaşım Biçimi
Yazar: François FURET
Çeviri: Ahmet KUYAŞ
Yayınevi: Doğu Batı Yayınları

0 yorum:

Yorum Gönder