Ne Çeviriyor? Barış Yıldırım (Utku ÖZMAKAS)

Şu anda Dipnot Yayınları için Cengiz Güneş’in Essex Üniversitesi’nde hazırladığı doktora çalışmasını çeviriyorum. İngiltere’de Routledge Yayınları tarafından “Kurdish National Movement in Turkey: From Protest to Resistance” başlığıyla kitaplaştırılan tez, 1960’tan günümüze uzanan tarihsellik içinde Kürt ulusal hareketinin seyrini irdeliyor. Güneş, Cumhuriyet’ten günümüze Kürt sorununun basit bir kronolojisini sunmak yerine Laclau’nun söylem analizi, kimlik çalışması ve radikal demokrasi tartışmaları üzerinden, Kürt hareketinin söylemlerinin, ideolojik ve örgütsel yapısı ve dönüşümü gibi sorunları ele alıyor ve günümüzde yoğunlaşan “barış ve siyasal uzlaşı” için bir durum değerlendirmesi yapıyor. Bence bu kitap hem Kürt sorununu derinliğine kavramanın olanaklarını sağlaması hem de günümüzde giriftleşen savaş-barış ilişkilerinin daha net bir resmini sunması açısından güncel ve önemli bir çalışma. Kitap bir bilgi aktarımından çok, sorunu düğüm noktaları etrafında anlatarak, memleketin en önemli siyasal gündem başlıklarından birisine daha sağlıklı yaklaşmanın aracını sunuyor.

0 yorum:

Yorum Gönder